» In english

Тези два термина описват едно и също нещо – степента на приближение до обекта – и са взаимозаменяеми. Разликата между тях е единствено в начина на записване. Увеличението се записва като число (напр. 2х), а мащабът – като отношение (2:1).

Терминът “увеличение” е безразмерна величина, даваща връзката между действителния размер на снимания обект и размера на проекция му върху сензора на фотоапарата:

Ако например снимаме обект с дължина 36 mm с пълноформатна камера (размер на сензора 36х24 mm) и неговата проекция върху сензора e с дължина 18 mm (т.е. заема половината кадър), имаме увеличение 0.5х (т.е. мащаб 1:2).

Ако се приближим повече, така че същият обект да бъде проектиран с дължина 36 mm (т.е. да запълни изцяло кадъра ни по хоризонтала), получаваме увеличение 1х (т.е. мащаб 1:1).

Ако се приближим още повече, така че в кадъра ни да влиза едва половината от същия обект (18 mm), имаме увеличение 2х (т.е. мащаб 2:1) – 18 mm от снимания обект биват проектирани като 36 mm върху сензора на фотоапарата.

От определението за увеличение ясно се вижда, че то е свойство единствено на оптичната система. Няма значение дали използваме пълноформатна камера (Fullframe) или такава с по-малък размер на сензора (APS-C, APS-H). Ако снимаме една и съща сцена първо с пълноформатна камера, а след това с такава с намален размер на сензора, при едно и също предметно разстояние, в кадъра от втората камера ще влиза по-малка част от сцената.

Това обаче не означава, че постигаме по-голямо увеличение – както се вижда, очите на паяка са с еднаква големина на двете проекции. По-малкият размер на втория сензор просто оползотворява по-малка част от зрителния ъгъл на обектива, така че в кадъра влиза по-малка част от сцената.

Ако се дръпнем по-назад с камерата с намален размер на сензора, за да направим същия кадър, като този от пълноформатната, ще имаме по-малко увеличение, откъдето и по-голяма дълбочина на рязкост. Това е и основното предимството на камерите с намален размер на сензора, спрямо пълноформатните – че при един и същи кадър, дълбочината на рязкост е по-голяма.

Най-лесният начин да разберем увеличението на една система е да го измерим. За целта снимаме измервателна линийка и след това разделяме ширината на сензора на фотоапарата (в милиметри) на броя милиметри в заснетия кадър. Ако обхватът на визьора ви е 100%, не е необходимо да снимате линийката, но повечето камери имат 90-95% покритие на визьора. В тези случаи можете да използвате режима live-view и да преброите милиметрите на дисплея на фотоапарата.

« Назад

Advertisements

Categories


%d bloggers like this: