Posts Tagged 'Kara Dere'

На връщане от Кара Дере

От доста време слушам за това “райско място”, както го наричат всички, но така и не бях ходил. Най-накрая се реших да ида да го потърся – не беше толкова трудно, а и черният път не беше толкова черен, колкото си го представях. За щастие. Като приситигнах бях силно разочарован, защото беше пълно с хора , а очаквах да е по-пусто. Разходих се малко, но не си харесах нищо за снимане на сутринта, така че нямаше и причина да остана да спя там. Поех по пътя наобратно, но реших да мина по другия маршрут, който излиза в началото (или респективно края, въпрос на гледна точка) на гр. Бяла. И за да не съм съвсем голословен –